تعرفه های تراکت و پوستر

جهت دریافت لیست هزینه های چاپ، خواهشمند است با ما تماس حاصل فرمایید و یا از طریق فرم تماس با ما یا ارسال ایمیل درخواست نمایید.


لیست تعرفه های طراحی تراکت و پوستر در صورتی که "همراه با سفارش چاپ" باشد
خدمات (طراحی) قیمت (تومان) توضیحات
طراحی تراکت یکرو ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی تراکت دو رو ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی پوستر ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
هزینه های چاپ جدا از هزینه طراحی می باشند

لیست تعرفه های طراحی تراکت و پوستر در صورتی که "بدون سفارش چاپ" باشد
خدمات (طراحی) قیمت (تومان) توضیحات
طراحی تراکت یکرو ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی تراکت دو رو ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی پوستر ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
***